قیمت روز محصولات مدیران خودرو در ۱ بهمن ۱۴۰۱+جدول

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


چری
آریزو 6 (
Turbo) پرو

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/679690/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ام
وی ام
X55 پرو (IE اسپورت)

ام
وی ام
X22 پرو (IE)

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


چری
آریزو 5 (
Turbo) جدید

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰


به
زودی

۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰


۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

مدیران
خودرو

فونیکس
تیگو 8 پرو

۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰


فونیکس
تیگو 8 کلاسیک

فونیکس
تیگو 7 پرو

۱,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰


ام
وی ام
X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ام
وی ام
X22 پرو

۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰


۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

فونیکس
FX (اکسلنت)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ۱ بهمن ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:
۱,۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰

 

به
زودی

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فونیکس
تیگو 8 پرومکس

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

ام
وی ام
X22 دنده ای (اسپورت) EX

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰

ام
وی ام
X55 پرو (IE)

فونیکس
تیگو 7

به
زودی

فونیکس
FX (پریمیوم)

۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی