قیمت روز محصولات مدیران خودرو در ۱ بهمن ۱۴۰۱+جدول

۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰


۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰


مدیران
خودرو

فونیکس
تیگو 7 پرو

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰


 


۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰


به
زودی

چری
آریزو 5 (
Turbo) جدید

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/679690/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰


۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

فونیکس
تیگو 7

۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ام
وی ام
X55 پرو (IE)

۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰

فونیکس
تیگو 8 کلاسیک

فونیکس
تیگو 8 پرومکس

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰


به
زودی

به
زودی

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ام
وی ام
X22 دنده ای (اسپورت) EX

ام
وی ام
X55 پرو (IE اسپورت)

۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰


فونیکس
FX (پریمیوم)

به
زودی

ام
وی ام
X22 پرو (IE)

۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰


ام
وی ام
X22 پرو

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰


فونیکس
تیگو 8 پرو

۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰


چری
آریزو 6 (
Turbo) پرو

فونیکس
FX (اکسلنت)

ام
وی ام
X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ۱ بهمن ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:


۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی