قیمت روز محصولات هیوندای در ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

هیوندای آزرا (گرنجور)
2019

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


هیوندای النترا (مونتاژ).
2017

هیوندای i20 (مونتاژ). 1397

۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت نمایندگی (تومان)


توقف فروش


توقف فروش


نام خودرو

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


هیوندای توسان (ix35).2018

هیوندای سوناتا 2018
هیبرید +
GLS

                              
هیوندایی-
Hyundi


توقف فروش


۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای سانتافه 2018

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656176/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف فروش


۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


هیوندای اکسنت ( مونتاژ).
1397

هیوندای النترا 2018

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


هیوندای توسان (ix35).2017

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف فروش


هیوندای سانتافه 2017

توقف فروش


۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آزرا (گرنجور)
2018

هیوندای سوناتا 2018
هیبرید
GLS

توقف فروش


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات هیوندای در بازار
۲۶ ارديبهشت۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی