قیمت روز محصولات هیوندای در ۳ بهمن۱۴۰۱+جدول

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
فروش


هیوندای
آزرا (گرنجور) 2019

توقف
فروش


هیوندای
اکسنت ( مونتاژ). 1397

توقف
فروش


۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای
توسان (
ix35).2017

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای
i20 (مونتاژ).
1397

هیوندای
آزرا (گرنجور) 2018

۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای
سوناتا 2018 هیبرید +
GLS

نام
خودرو

هیوندای
سانتافه 2018

هیوندای
سوناتا 2018 هیبرید
GLS

۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/679920/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف
فروش


هیوندای

توقف
فروش


 

توقف
فروش


۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 


۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات هیوندای در بازار
۳ بهمن۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


توقف
فروش

قیمت
بازار (تومان)

هیوندای
النترا 2018

هیوندای
توسان (
ix35).2018

هیوندای
سانتافه 2017

توقف
فروش

قیمت
نمایندگی (تومان)

توقف
فروش

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
فروش

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی