قیمت روز محصولات هیوندای در ۳ خرداد ۱۴۰۱+جدول

۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

توقف فروش


هیوندای i20 (مونتاژ). 1397

توقف فروش


هیوندای النترا (مونتاژ).
2017

نام خودرو

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای سوناتا 2018
هیبرید
GLS

هیوندای توسان (ix35).2017

توقف فروش


قیمت بازار (تومان)

                               هیوندایی- Hyundi


توقف فروش


توقف فروش


توقف فروش


توقف فروش


هیوندای توسان (ix35).2018

قیمت نمایندگی (تومان)


توقف فروش


۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657118/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

هیوندای سانتافه 2018

توقف فروش


توقف فروش


توقف فروش


هیوندای آزرا (گرنجور)
2019

هیوندای آزرا (گرنجور)
2018

هیوندای سوناتا 2018
هیبرید +
GLS

۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

هیوندای سانتافه 2017

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات هیوندای
در بازار
۳ خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

هیوندای النترا 2018

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای اکسنت ( مونتاژ).
1397

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی