قیمت روز محصولات کیاموتورز در ۱۷خرداد ۱۴۰۱+جدول

کیا ریو سدان 2017

کیاموتورز- Kia Motors


730،000،000

قیمت بازار (تومان)

کیا پیکانتو 2017

4،000،000،000

توقف فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/658381/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت نمایندگی (تومان)


2،450،000،000

توقف فروش


توقف فروش


2،700،000،000

1،600،000،000

کیا اپتیما هیبرید 2018

توقف فروش


1،050،000،000

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات کیاموتورز
در بازار
۱۷خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

کیا سراتو 2018

توقف فروش

توقف فروش

کیا ریو هاچ بک 2017

توقف فروش

کیا اپتیما 2017

توقف فروش

کیا سورنتو 2017

2،980،000،000

نام خودرو

1،700،000،000

کیا اسپورتیج 2018

توقف فروش

توقف فروش

کیا اسپورتیج 2017

کیا کارنز 2017

770،000،000

2،150،000،000

کیا سراتو کوپ 2016

توقف فروش

کیا سورنتو 2018

توقف فروش

700،000،000

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی