قیمت روز محصولات کیاموتورز در ۲۰ دی ۱۴۰۱+جدول

 

کیا
سراتو 2018

۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کیا
اسپورتیج 2018

کیا
اپتیما هیبرید 2018

کیا
سورنتو 2018

۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 


کیاموتورز

توقف
فروش


کیا
اپتیما 2017

۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

کیا
اسپورتیج 2017

توقف
فروش
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/678654/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کیا
سورنتو 2017

۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
فروش


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات کیاموتورز در بازار
۲۰ دی ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


توقف
فروش

قیمت
بازار (تومان)

توقف
فروش

۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف
فروش

توقف
فروش

قیمت
نمایندگی (تومان)

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی