قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۱۴ فروردين ۱۴۰۲+جدول

۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰


فیدلیتی
(5 نفره)

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه
بهمن

ریسپکت

 


۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

دیگنیتی
پرایم

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۱۴ فروردين ۱۴۰۲
را می توانید در جدول زیر ببینید:
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685115/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی
پرستیژ

فیدلیتی
(7 نفره)

وانت
کارا (دو کابین)

ون
باری اینرودز

وانت
کاپرا

وانت
کارا (تک کابین)

 

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰


۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی