قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۱۷ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


وانت کارا – تک کابین

فیدلیتی (7 نفره)

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰


۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی

وانت کارا – دو کابین

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع گروه بهمن در بازار ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (5 نفره)

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652132/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

        گروه بهمن


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی