قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۱ آبان ۱۴۰۱+جدول

فیدلیتی (5 نفره)

به گزارش خبرخودرو، قیمت
روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۲۱ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673139/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت کاپرا

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


ون باری اینرودز

دیگنیتی پرایم

فیدلیتی (7 نفره)

وانت کارا (دو کابین)

۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰


۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا (تک کابین)

به زودی

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰


ریسپکت

دیگنیتی پرستیژ

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


 

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


 


۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی