قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۱ آبان ۱۴۰۱+جدول

ریسپکت

وانت کاپرا

 


وانت کارا (دو کابین)

ون باری اینرودز

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


دیگنیتی پرایم

۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

به زودی

به گزارش خبرخودرو، قیمت
روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۲۱ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:


قیمت کارخانه (تومان)

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا (تک کابین)

دیگنیتی پرستیژ

فیدلیتی (5 نفره)

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673139/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰


فیدلیتی (7 نفره)

۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


 

قیمت بازار (تومان)

۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی