قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/655781/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

نام خودرو

به گزارش
خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار
۲۱ ارديبهشت
۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (5 نفره)

قیمت بازار (تومان)

وانت کاپرا

قیمت کارخانه (تومان)

     گروه
بهمن


۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا – دو کابین

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰

وانت کارا – تک کابین

فیدلیتی (7 نفره)

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی