قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰


۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰


۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


      گروه بهمن


نام خودرو

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (7 نفره)

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰


فیدلیتی (5 نفره)

قیمت کارخانه (تومان)


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع گروه بهمن در بازار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید
در جدول زیر ببینید:وانت کاپرا

دیگنیتی

وانت کارا – دو کابین

وانت کارا – تک کابین

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650041/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی