قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰+جدول

      گروه بهمن


۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


وانت کاپرا

فیدلیتی (5 نفره)

وانت کارا – دو کابین

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


فیدلیتی (7 نفره)

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰


نام خودرو

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع گروه بهمن در بازار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید
در جدول زیر ببینید:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650041/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا – تک کابین

دیگنیتی

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی