قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا – تک کابین

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

      گروه بهمن


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰


وانت کارا – دو کابین

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰


۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

فیدلیتی (5 نفره)

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


دیگنیتی

وانت کاپرا

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (7 نفره)

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰


۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650041/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع گروه بهمن در بازار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید
در جدول زیر ببینید:

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی