قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

قیمت کارخانه (تومان)


نام خودرو

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰


دیگنیتی

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰


فیدلیتی (7 نفره)

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


  1. فیدلیتی (5 نفره)

وانت کارا – تک کابین

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656012/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

     گروه
بهمن


۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه
بهمن در بازار
۲۴ ارديبهشت
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا – دو کابین

وانت کاپرا

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی