قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۵ فروردين ۱۴۰۱+جدول

وانت کارا – دو کابین

 گروه بهمن


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (7 نفره)

نام خودرو

وانت کارا – تک کابین

فیدلیتی (5 نفره)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

وانت کاپرا

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653015/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی

قیمت بازار (تومان)

 

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰


۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی