قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۶ دی ۱۴۰۱+جدول

به زودی

۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ 


فیدلیتی (7 نفره)

۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی پرایم

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه
بهمن در بازار
۲۶ دی
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
قیمت بازار (تومان)

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 

دیگنیتی پرستیژ

۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ون باری اینرودز

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/679283/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت کارا (دو کابین)

قیمت کارخانه (تومان)


وانت کارا (تک کابین)

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰


نام خودرو

گروه بهمن

وانت کاپرا

۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (5 نفره)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی