قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ +جدول


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/692249/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی