قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۸ فروردين ۱۴۰۱+جدول

قیمت بازار (تومان)

وانت کارا – تک کابین

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰


وانت کاپرا

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع گروه
بهمن در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (5 نفره)

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰

دیگنیتی

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

نام خودرو

وانت کارا – دو کابین

فیدلیتی (7 نفره)

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 گروه
بهمن


۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی