قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۸ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (7 نفره)

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (5 نفره)

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا

وانت کارا – دو کابین

دیگنیتی

۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 گروه
بهمن


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع گروه
بهمن در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰


۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰


وانت کارا – تک کابین

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی