قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۲۹ آبان ۱۴۰۱+جدول

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا (دو کابین)

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰


نام خودرو

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 


قیمت کارخانه (تومان)


فیدلیتی (5 نفره)

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰


۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673957/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی پرستیژ

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


ون باری اینرودز

دیگنیتی پرایم

۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


گروه بهمن

به گزارش خبرخودرو، قیمت
روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۲۹ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:ریسپکت

فیدلیتی (7 نفره)

قیمت بازار (تومان)

وانت کاپرا

وانت کارا (تک کابین)

به زودی

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی