قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۶ دی ۱۴۰۱+جدول

۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت کاپرا

۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ G9

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی پرستیژ

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/677401/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

دیگنیتی پرایم

۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰

 


 

فیدلیتی (7 نفره)

نام خودرو

وانت کارا (تک کابین)

فیدلیتی (5 نفره)

وانت کارا (دو کابین)

به زودی

گروه بهمن

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

ریسپکت

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۶ دی ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ون باری اینرودز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی