قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۷ اسفند ۱۴۰۱+جدول

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/682576/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

ریسپکت

دیگنیتی پرستیژ

۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه
بهمن در بازار
۷ اسفند
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:وانت کارا (تک کابین)

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

وانت کارا (دو کابین)

وانت کاپرا

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (7 نفره)

فیدلیتی (5 نفره)

 

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی پرایم

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ون باری اینرودز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی