قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۹ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰


۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/648904/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 گروه بهمن


۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا – تک کابین

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰


فیدلیتی (5 نفره)

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۹
اسفند ۱۴۰۰ را می توانید در
جدول زیر ببینید:۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی

وانت کاپرا

وانت کارا – دو کابین

فیدلیتی (7 نفره)

نام خودرو

289،000،000

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی