قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۹ بهمن۱۴۰۱+جدول

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰


 

دیگنیتی
پرستیژ

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت
کاپرا

۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


فیدلیتی
(7 نفره)

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰


۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت
کارا (تک کابین)

گروه
بهمن

۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی
(5 نفره)

ون
باری اینرودز

دیگنیتی
پرایم

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار ۹ بهمن۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
 

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/680445/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت
کارا (دو کابین)

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰


ریسپکت

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی