قیمت زوتی T300 یا پارس خودرو DL5 توسط گمرک اعلام شد
قیمت زوتی T300 یا پارس خودرو DL5 توسط گمرک اعلام شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/141691/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AA%DB%8C-t300-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-dl5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی