قیمت مینی کوپر 5 درب لو آپشن توسط گمرک اعلام شد؛ وارداتی جدید بازار ایران
قیمت مینی کوپر 5 درب لو آپشن توسط گمرک اعلام شد؛ وارداتی جدید بازار ایران – چرخان
منبع: https://charkhan.com/143076/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1-5-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%88-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی