قیمت پایه 29 محصول ایران خودرو با افزایش رسما اعلام شد

ADS B1


منبع: https://charkhan.com/144274/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-29-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4/در این مصوبه که البته به سرعت از روی خروجی سایت شورای رقابت حذف شد، قیمت جدید 25 محصول جدید ایران خودرو اعلام شده بود.

چندی پیش شورای رقابت در مصوبه ای از قیمت پایه و جدید محصولات ایران خودرو پرده برداشت.

اما امروز و لحظاتی پیش، علمیردان عظیمی در نامه ای به سازمان بورس، لیست قیمت جدید 29 محصول ایران خودرو را رسما اعلام کرد. این قیمت ها پایه بوده و تقریبا 2- الی 25 درصد به آنها افزوده خواهد شد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی