لزوم واردات باتری های لیتیومی همزمان با تحقیق و توسعه برای ساخت داخل

 وی تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان جهان از
جمله چینی ها شبانه روز روی ساخت خودروهای برقی کار کرده و پیشرفت های خوبی نیز
داشته اند نگاه ما به ساخت خودروهای برقی همچنان دیدگاهی مصرف گرایانه است. 

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با تاکید بر توسعه خودروهای برقی همزمان با
تولید خودروهای بنزینی در کشور
 اظهار
داشت: همان طور که خودروسازان چینی، کره ای، ژاپنی، اروپایی و آمریکایی طی سالهای
اخیر بر ساخت خودروهای برقی تمرکز کرده اند لازم است خودروسازان ما نیز در کنار
ساخت خودروهای بنزینی روی سایر سوخت ها و انواع مکانیزم های حرکتی خودرو سرمایه
گذاری کنند.

رزمخواه ادامه داد: یکی دیگر از موانع
توسعه خودروهای برقی در کشور نبود زیرساخت های لازم از جمله ایستگاه های شارژ برق
برای تردد خودروهای الکتریکی در سطح شهر است که نیاز است ساخت ایستگاه ها پیش از
تولید خودروهای الکتریکی  در دستور کار
قرار بگیرد.

رزمخواه در پاسخ به این پرسش که
آیا اقدامی برای ساخت باتری های لیتیومی و سایر قطعات خودروهای برقی در داخل انجام
شده است، گفت: متاسفانه برای ساخت قطعات اقدام خاصی صورت نگرفته است اما
خودروسازان فعالیت هایی را در این زمینه آغاز کرده اند که تا کنون نمود خارجی
نداشته است.

این فعال
صنعت قطعه سازی
با تاکید بر رفع موانع توسعه خودروهای برقی در کشور
اظهار داشت: به نظر می رسد به لحاظ قانونی مانعی برای ساخت خودروهای برقی
در کشور وجود نداشته باشد و توسعه آن نیازمند سرمایه گذاری از سوی دولت و
عزم و اراده سازندگان خودرو است.

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی
 ضمن تاکید بر رفع موانع توسعه خودروهای برقی
در کشور
عنوان کرد: ساخت باتری های لیتیومی به عنوان یکی از
مهم ترین قطعات خودروهای برقی دارای تکنولوژی پیشرفته است که نیاز است همزمان با
تحقیق و توسعه برای ساخت باتری های لیتیومی در داخل نسبت به واردات آن نیز اقدام
شود.

وی درباره ظرفیت های صنعت قطعه
سازی برای ساخت قطعات خودروهای برقی و موانع موجود در این زمینه بیان کرد: خودروهای
برقی فاقد قطعاتی مانند سوپاپ و سیلندر هستند و از جمله تفاوت های خودروهای برقی و
بنزینی در قسمت موتور و قوای محرکه است که قطعه سازان دارای ظرفیت های لازم در این
بخش هستند.

این فعال
صنعت قطعه سازی
در
پایان تاکید کرد: توسعه خودروهای برقی در کشور موجب کاهش مصرف سوخت به ویژه سوخت
های فسیلی، کاهش آلودگی هوا و آلودگی های صوتی در کشور خواهد شد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/689283/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84

لزوم واردات باتری های لیتیومی همزمان با تحقیق و توسعه برای ساخت داخل

این فعال
صنعت قطعه سازی
یادآور
شد: در حال حاضر تنها ساخت باتری های لیتیومی به عنوان یکی از مهم ترین قطعات
خودروهای برقی دارای تکنولوژی پیشرفته است که نیاز است همزمان با تحقیق و توسعه
برای ساخت باتری های لیتیومی در داخل نسبت به واردات آن نیز اقدام شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی