لغو معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولید موجب افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده قطعات می شود

این فعال صنعت قطعه سازی با صراحت
بیان کرد: وزارت صمت که متولی این امر است باید بداند که توسعه بدون حمایت دولت،
وزارت صمت و بانک ها مقدور نیست و این امر مستلزم ارائه تسهیلات ارزان از نوع
معافیت های گمرکی است تا تولید کننده بتواند محصول با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660829/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFبه گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت
قطعه سازی به ارزیابی بند (ص) تبصره 6
قانون بودجه 1401 مبنی بر لغو معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولید و تاثیر
این موضوع بر روند تولید در واحدهای قطعه سازی پرداخت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حذف عوارض
گمرکی برای واردات ماشین آلات صنعتی اذعان داشت: اگر هدف حمایت از تولید و ایجاد
انگیزه در تولید کننده برای خرید ماشین آلات جدید است تعرفه های گمرکی باید حذف و
یا به شدت کاهش پیدا کند و حتی نوع ارزی که در اختیار وارد کنندگان ماشین آلات
قرار می گیرد باید کمتر از نرخ بازار آزاد باشد چراکه با رشد تولید مابه التفاوت
نرخ ارز جبران می شود.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه کشورهای
صنعتی برای ایجاد انگیزه در تولید کننده انواع معافیت را برای ماشین آلات تولید در
نظر می گیرند اما متاسفانه در کشور ما دولت اغلب به دنبال درآمد زایی برای پوشاندن
هزینه های جاری بوده و فاقد نظام فکری مبتنی بر توسعه طلبی است. این در حالی است
که با رونق تولید اقتصاد کشور نیز مبتنی بر تولید شده و مالیات بر تولید دارای
درآمدی بیشتر از سایر مالیات ها است. بنابراین چنین تصمیم نا به جایی می تواند
کاهش و لطمه به تولید را به همراه داشته باشد.

این فعال صنعت قطعه سازی در ادامه
یادآور شد: ماشین آلات تولید باید هر 5 سال یکبار با ماشین آلات مدرن و به روز جایگزین
شوند در غیر این صورت تولید کنندگان قدرت رقابت را از دست خواهند داد.

محسن رزمخواه در گفتگو با خبرنگار
خبرخودرو در خصوص بند (ص) تبصره 6
قانون بودجه 1401 مبنی بر لغو معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولید و تاثیر
این موضوع بر روند تولید در واحدهای قطعه سازی اظهار داشت: این تصمیم به
ضرر صنعت کشور است چراکه تولیدکنندگان با مشکلاتی چون افزایش قیمت مواد اولیه،
هزینه های تولید و دستمزدها مواجه هستند و اگر قرار باشد واردات ماشین آلات تولید
نیز مشمول حقوق گمرکی شود هزینه تولید و قیمت تمام شده افزایش پیدا کرده و تولید کننده و مصرف کننده هر دو متضرر می شوند.

رزمخواه در خصوص وضعیت ماشین آلات
تولید در واحدهای قطعه سازی عنوان کرد: ماشین آلات موجود در صنعت قطعه سازی به شدت
فرسوده هستند و متاسفانه قطعه سازان به دلیل عدم حمایت های دولت قادر به نوسازی
ماشین آلات خود نیستند و قطعا این موضوع بر دقت در تولید و کیفیت قطعات لطمه وارد
خواهد کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی