لکسوس قصد دارد در نمایشگاه ژاپن از یک کانسپت برقی جدید رونمایی کند
لکسوس قصد دارد در نمایشگاه ژاپن از یک کانسپت برقی جدید رونمایی کند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/150450/%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی