لیست قیمت محصولات ایران خودرو منتشر شد


به گزارش خبرخودرو ، لیست قیمت های جدید محصولات گروه صنعتی ایران خودرو منتشر شد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/691752/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی