لیست قیمت محصولات کویر موتور (دی ماه 1401)

به گزارش چرخان به نقل از پلاس موتو؛ جدیدترین لیست قیمت موتورسیکلت‌های کویر موتور (آپدیت دی ماه 1401) منتشر شد. این محصولات شامل اکثر موتورسیکلت‌های این شرکت نظیر ادونچر، کلیک، طرح کلیک، S2، اسکرامبلر، استرلا، دوک، cdi و … می‌شود:

 منبع: https://charkhan.com/135205/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-1401/


 

لیست موتورسیکلت‌های کویر قیمت (تومان)
Adventure 249 ABS 1401 ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Scrambler 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Estrella 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Estrella 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Touring 150 1401 ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
Duke 249 ABS 1401 ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Svartpilen 249 ABS1401 ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401 ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
RC 200 ABS 1401 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Duke 200 1401 ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
V 2491401 ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 T 1401 ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Medley 150 ABS 1401 ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 R 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C2 249 1401 ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ET1 1401 ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LPB 170 1401 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
TG 1701401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
1401 (Spoke)TC MAX ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
1401 TC MAX ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
1401 Z2 150 G1 (Spoke Rim) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
1401 Z2 150 Z2 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
1401Z2 150 G1 ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Z2 150 U 1401 ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
CUx Ducati1401 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
T4 2001401 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
iTank 401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
TC 401 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
CUx 401 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 N 401 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
200R SE 401 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
TS-X 401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ST3 220 1401 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
iTango 1401 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
T2 248 N 1401 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
S2 ADV ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S5 150 ۱۴۰۱ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
S2 150 ۱۴۰۱ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 200 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
CDI 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 125 1401 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ES5 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES8 15001401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵۸ ۱۴۰۱ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES2 1500 1401 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
MAD 1401 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی