مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه سازان كشور شد

به گزارش خبرخودرو، جلسه هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو كشور روز دوشنبه برگزار شد، دبير و نائب رئيس جدید انجمن انتخاب شدند.

جلسه هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو روز دوشنبه برگزار شد و در این جلسه نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر جديد انجمن مشخص شدند.

پيش از اين مرتضي مرتضوي نايب رئيس و منصور منصوري دبير انجمن قطعه سازان كشور را برعهده داشتند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701008/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

در این جلسه اصغر خسروشاهي به عنوان نائب رئيس و مازيار بيگلو به عنوان دبير انجمن با راي اكثريت اعضاي هیئت مديره انتخاب شدند .

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی