مجموعه‌سازی برای جامعه قطعه‌سازی کشور تهدید محسوب می‌شود

به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در
خصوص کیفیت ارتباط خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها و آثار ناشی از مجموعه‌سازی
در صنعت قطعه به بیان توضیحاتی پرداخت.

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین با اشاره به رابطه
میان خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها گفت: ارتباط بین این دو بخش یک رابطه
از بالا به پایین است که این موضوع در انعقاد قراردادهای یک طرفه به سود خودروساز
نمود پیدا می‌کند. اگر خودروساز به تعهدات خود عمل ننماید، بر مبنای قرارداد ملزم
به پرداخت هیچ گونه خسارتی نیست اما بالعکس قطعه‌ساز در صورت قصور از تعهدات خود
مشمول پرداخت جریمه و خسارت خواهد بود.

نجفی
سهی در خصوص نحوه و زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با انتقاد از اینکه پرداخت‌ها
با تاخیر بیش از 4 ماه تا یک سال به طول می‌انجامد، خاطرنشان کرد: با توجه به
افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات به موقع تعدیل و پرداخت نمی‌شود، اما قطعه‌سازان
به دلیل تعهدات اجتماعی و صنعتی این شرایط دشوار را تحمل می‌کنند. امیدواریم هر چه
زودتر یک رابطه منطقی و دوسویه میان خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها و
رویکردها و همچنین در سایر حوزه‌ها اعم از رابطه تولیدکننده با بانک‌ها و سازمان
مالیاتی و بیمه با تولیدکننده حاکم شود تا بدین ترتیب بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی
مرتفع شود.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661215/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFمحمود
نجفی سهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مجموعه‌سازی و طرفیت خودروساز با
تعداد زیادی قطعه‌ساز در تامین قطعات و مشکلات ناشی از آن اظهار داشت: حرکت به سمت
مجموعه‌سازی و حذف قطعه‌سازان زیرمجموعه آثار منفی بر جای می‌گذارد. در حال حاضر
بیش از نصف جمعیت حدودا هزار و 300 نفری قطعه‌سازان فعال هستند و مجموعه‌سازی
تهدیدی برای این بخش محسوب می‌شود.

وی
به شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در گذشته و ادغام بخشی از قطعه‌سازان در
این شرایط اشاره کرد و افزود: اکنون به ویژه شرایط اخلاقی در تمامی زمینه‌ها مطلوب
نیست و بر همین اساس مجموعه‌سازی از این باب که ممکن است به حذف تعداد زیادی از
قطعه‌سازان بیانجامد، ریسک بزرگی برای‌ قطعه‌سازانی است که به عنوان زیرمجموعه
مجموعه‌سازان فعالیت می‌کنند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی