محصولات سایپا به زودی در بازارهای روسیه و بلاروس عرضه خواهد شد
محصولات سایپا به زودی در بازارهای روسیه و بلاروس عرضه خواهد شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/154262/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی