محموله CKD قطعات وی جی وی VGV U75 PLUS ایلیا موتور ثبت سفارش شد
محموله CKD قطعات وی جی وی VGV U75 PLUS ایلیا موتور ثبت سفارش شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145329/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-vgv-u75-plus/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی