مخالفت با شفافیت عرضه خودرو از سوی وزارت صمت و شورای رقابت

ADS B1
بعد از اینکه شورای رقابت در تصمیم گیری برای قیمت های خودرو و صمت نتوانستند به نتیجه برسند تنها راه باقی مانده در مورد عرضه خودرو در بورس با اطلاعیه غیر قانونی مورد هجوم قرار دادند.
عرضه خودرو در بورس که ناراحتی دلالان را به بار آورد بعد از کشمکش های فراوان متوقف شده بود. مجدد با تصمیم شورای بورس برای شرکت‌های بورسی دوباره راه افتاد ولی وزارت صمت که خودرا مالک همه صنعت می داند این بار به مخالفت ایستاد چرا که هنوز شرکت های بورسی را حتی بدون سهام دولتی ملک خود می‌داند و سیاست‌های غلط منطقی به نشانی توکلی لاهیجی در یکسال اخیر بدترین روزهای خودرو در بازار و تولید را رقم زده و باعث توقف تولید خودرو در کشور شده و در کنار آن رای که برای رقابت بر سر میز خودروسازان تشکیل شده به دنبال آن هستند که که تنها راه ارائه خودرو بدون رانت را ناموفق کنند.
سوال اینجاست این عرصه دست پاگیر برای علی آبادی وزیر جدید صمت که گفته مخالف دخالت در قیمت گذاری است را به چقدر به چالش می کشد.
البته منطقی به دنبال به چالش کشیدن وزیر جدید با کمسیون اقتصاد مجلس است تا این نمایندگان که معتقد به حمایت از بورس کالا هستند را به جنگ با علی آبادی بفرستد که باید دید چقدر هوشیاری و تسلط به تولید وزیر جدید به کار می آید.


منبع: https://charkhan.com/144436/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی