مرحله دوم فروش دوچرخه برقی ب ام و به صورت محدود توسط پرشیا خودرو آغاز شد
مرحله دوم فروش دوچرخه برقی ب ام و به صورت محدود توسط پرشیا خودرو آغاز شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136119/136119/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی