معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: ثبت‌نام خودروهای برقی وارداتی به زودی آغاز می‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: ثبت‌نام خودروهای برقی وارداتی به زودی آغاز می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/153566/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی