معرفی ام وی ام ایکس 33 کراس و آریزو 5 برقی در نمایشگاه زنجان
معرفی ام وی ام ایکس 33 کراس و آریزو 5 برقی در نمایشگاه زنجان – چرخان

منبع: https://charkhan.com/151251/%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-33-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-5-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی