معرفی فیس‌لیفت ارزان‌ترین محصول کیا، یک هاچ‌بک 300 میلیون تومانی

معرفی فیس‌لیفت ارزان‌ترین محصول کیا، یک هاچ‌بک 300 میلیون تومانی – چرخان
منبع: https://charkhan.com/126904/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی