معرفی فیس‌لیفت بی‌ام‌و X5 M و X6 M با ظاهر جدید و تکنولوژی هیبریدی خفیف
معرفی فیس‌لیفت بی‌ام‌و X5 M و X6 M با ظاهر جدید و تکنولوژی هیبریدی خفیف – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137351/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88-x5-m-%D9%88-x6-m-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی