مهار تورم در صنعت خودرو مستلزم رشد تیراژ تولید خودرو است

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت
قطعه سازی جلوگیری از رشد قیمت ها و مهار تورم در صنعت خودرو را مستلزم رشد تولید
خودرو دانست.

این فعال صنعت قطعه سازی سومدیریت
و نبود برنامه منسجم را مانع توسعه صنعتی و رشد تولید در کشور عنوان و بیان کرد: مادامی
که صنعت خودرو توسط مدیران دولتی که انگیزه ای برای بقای صنعت خودرو ندارند اداره می
شود امیدی به رشد تولید در صنعت قطعه و خودرو نخواهد بود. لذا توسعه صنعت خودرو در
گرو خصوصی سازی و رقابت پذیری است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685356/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی همچنین جلوگیری از رشد قیمت ها
و مهار تورم در صنعت خودرو را مستلزم رشد تولید خودرو دانست و عنوان کرد: کشورهایی که تولید محور اصلی اقتصاد آنها را
تشکیل می دهد همواره با کاهش تورم مواجه هستند. مهار تورم در کشور ما نیز مستلزم
رشد تیراِژ تولید است چراکه با افزایش تولید، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت
ها نیز کنترل خواهند شد.

محسن رزمخواه با اشاره به اقدامات
لازم برای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی
اظهار داشت: تامین منابع مالی، پرداخت مطالبات قطعه سازان، تسهیل در دریافت ارز
برای خرید مواد اولیه، ابزار و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید، حذف قوانین
سختگیرانه، رفع موانع تولید، تسهیل روابط خارجی که خوشبختانه شاهد بهبود آن هستیم،
تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم های ظالمانه از مهم ترین اقدامات برای مهار تورم و
رشد تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی به شمار می روند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی