میزان افزایش قیمت خودرو مشخص شد؛ میانگین 40 درصد!Telegram ID: @Msaeidb
Email: Saeid.bahmani@gmail.comمنبع: https://charkhan.com/139995/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF/

نایب رئیس شورای رقابت در مصاحبه ای عنوان کرد که قیمت کارخانه‌ای خودروها به‌صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. وی افزود: این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان درحال انجام است.
همچنین او ادامه داد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چراکه منجر به افزایش تولید خواهد شد.