میزان افزایش قیمت خودرو مشخص شد؛ میانگین 40 درصد!

حال مشخص نیست که با افزایش 40 درصد قیمت خودرو در بازاری که قیمت 206 در آن به 600 میلیون رسیده است، چه طور می تواند باعث ارزانی و آرامش شود؟!

 
منبع: https://charkhan.com/139995/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF/اما دقایقی پیش این میزان افزایش از سوی نایب رئیس شورای رقابت مشخص شد.

ظهر دیروز بالاخره جلسه شورای رقابت برگزار شده و میزان افزایش قیمت خودروهای غیر مونتاژی بازار توسط شورای رقابت تعیین شد. از ظهر دیروز تا امروز این میزان افزایش مشخص نشده بود.یه عاشق ماشین؛

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی