میزان داخلی سازی دو کراس‌اوور هایما S7 پلاس و S5 ایران خودرو اعلام شد
میزان داخلی سازی دو کراس‌اوور هایما S7 پلاس و S5 ایران خودرو اعلام شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129703/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-s7-%D9%BE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی