میزهای تعمیق ساخت داخل در سال دانش بنیان با جدیت بیشتری دنبال شود

وی با اشاره به تاثیر نقدینگی بر تداوم
برگزاری میزهای خودکفایی ساخت داخل عنوان کرد: نقدینگی در صنعت قطعه و خودرو حکم
خون در بدن و سوخت در خودرو را دارد و متاسفانه کمبود نقدینگی در صنعت قطعه سازی
برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل را تحت تاثیر داده است.

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه
در سال جاری که سال دانش بنیان نامگذاری شده از درماندگی تکنولوژیک در امان باشیم می بایست با تهیه جدولی و مشخص کردن نیازمندی ها
شرکت های دانش بنیان ، دانشگاه ها و واحدهای تولید را نسبت به تکالیف شان آگاه
کنیم تا بدانند بر چه بخش هایی متمرکز شوند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657026/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

محمدرضا
نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان سال تولید و
دانش بنیان بخش عمده ای از داخلی سازی قطعات را می توان با کمک شرکت های دانش
بنیان ها پیش برد.

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
با تشریح نیازمندی های خودروسازان در
حوزه داخلی سازی بیان کرد: نیازهای شرکت های خودروسازی در حوزه ساخت داخل به سه
دسته مواد اولیه، قطعات الکترونیکی و مکانیکی تقسیم می شود که تا کنون بیشتر قطعات
مکانیکی داخلی سازی شده و باید تداوم داشته باشد. همچنین با توجه به واردات مواد مهندسی
پتروشیمی نیاز به داخلی سازی مواد پتروشیمی داریم که با موافقت وزارت صمت مقرر شده
مواد پتروشیمی ساخت داخل شوند. همچنین به دلیل کمبود میکروچیپ ها در دنیا نیازمند
سرمایه گذاری فراوان برای خودکفایی در ساخت قطعات الکترونیکی هستیم.

نجفی منش در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه آیا داخلی سازی قطعات الکترونیکی خودرو امکان پذیر است، گفت: فرآیند داخلی
سازی هر قطعه شامل طراحی، تهیه مواد اولیه، ماشین آلات، تکنولوژی و روش ساخت، ابزار و تجهیزات و نهایتا تولید است اما ما با
واردات مواد اولیه، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین آلات فقط تولید کردیم که این به
معنای درماندگی تکنولوژیک است .

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
گفت: با توجه به نامگذاری امسال
تحت عنوان سال تولید و دانش بنیان، برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل قطعات می بایست
با جدیت بیشتری دنبال شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی