نارضایتی و بلاتکلیفی 12 هزار نفر با عدم شماره‌گذاری وانت نیسان توسط سازمان استاندارد
نارضایتی و بلاتکلیفی 12 هزار نفر با عدم شماره‌گذاری وانت نیسان توسط سازمان استاندارد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/145357/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی