نبود استراتژی و عدم ثبات مدیریت عامل نارضایتی از صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، میزگرد تخصصی با موضوع ” عوامل مؤثر بر نارضایتی از صنعت خودرو” و با حضور جمعی
از خبرنگاران و عكاسان رسانه ای برگزار شد
.

نائب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران افزود: با ادغام مركز تحقیقات هر دو خودروساز نیز می توان به توسعه محصول دست یافت.

وی همچنین با تاكید بر ضرورت اجرای قانون تجارت در صنعت خودرو
عنوان كرد: بر این اساس انتخاب مدیران عامل خودروسازی، تعیین استراتژی ها و مدیریت
منابع و مصارف می بایست توسط اعضای هیات مدیره و سهامداران هر شركت صورت بگیرد
.

نائب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران اذعان داشت: صنعت خودرو
دارای توانمندی های بی شمار و نعمتی برای نسل جوان است و قابلیت پیشرفت دارد مشروط
بر اینكه اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی بر تعیین نقشه راه در صنایع خصولتی و خصوصی سازی
صنعت خودرو محقق شوند
.

جلالی در پایان خاطرنشان كرد: با بررسی صورت های مالی خودروسازان
می توان ساختار فعلی صنعت خودرو و در نهایت زنجیره تامین آن را اصلاح كرد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656573/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

جلالی در ادامه با اشاره به راهكارهای توسعه صنعت خودرو تشریح
كرد: در وهله اول با تفكیك شركت های اقماری دو خودروساز بزرگ از شركت های اصلی می توان
دارایی های غیر مولد خودروسازان را تبدیل به نقدینگی برای آنها كرد
.

وی نبود استراتژی معین و عدم ثبات مدیریت در صنعت خودرو را
عامل نارضایتی از صنعت خودرو عنوان و بیان كرد: عدم ثبات مدیریت در صنعت خودرو باعث
شده هر یك از مدیران با انتخاب استراتژی مختص به خود و اتخاذ تصمیمات به اصطلاح سینوسی
مانع به ثمر رسیدن تلاش های بی وقفه در صنعت خودرو شده اند
.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، امیر حسین جلالی؛ نائب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران با حضور در این نشست تخصصی با بیان اینكه صنعت قطعه و خودرو
از صنایع پیشرو و موتور پیشران صنایع دیگر است اظهار داشت: قبول همكاری از سوی شركت
های بزرگ خودروسازی نظیر پژو و سیتروئن با قطعه سازان داخل پیش از تحریم ها بیانگر
سطح بالای تكنولوژی و دانش فنی در صنعت قطعه و خودرو است
.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی