نبود استراتژی و عدم ثبات مدیریت عامل نارضایتی از صنعت خودرو است

وی همچنین با تاكید بر ضرورت اجرای قانون تجارت در صنعت خودرو
عنوان كرد: بر این اساس انتخاب مدیران عامل خودروسازی، تعیین استراتژی ها و مدیریت
منابع و مصارف می بایست توسط اعضای هیات مدیره و سهامداران هر شركت صورت بگیرد
.

وی نبود استراتژی معین و عدم ثبات مدیریت در صنعت خودرو را
عامل نارضایتی از صنعت خودرو عنوان و بیان كرد: عدم ثبات مدیریت در صنعت خودرو باعث
شده هر یك از مدیران با انتخاب استراتژی مختص به خود و اتخاذ تصمیمات به اصطلاح سینوسی
مانع به ثمر رسیدن تلاش های بی وقفه در صنعت خودرو شده اند
.

به گزارش خبرخودرو، میزگرد تخصصی با موضوع ” عوامل مؤثر بر نارضایتی از صنعت خودرو” و با حضور جمعی
از خبرنگاران و عكاسان رسانه ای برگزار شد
.

نائب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران اذعان داشت: صنعت خودرو
دارای توانمندی های بی شمار و نعمتی برای نسل جوان است و قابلیت پیشرفت دارد مشروط
بر اینكه اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی بر تعیین نقشه راه در صنایع خصولتی و خصوصی سازی
صنعت خودرو محقق شوند
.

جلالی در پایان خاطرنشان كرد: با بررسی صورت های مالی خودروسازان
می توان ساختار فعلی صنعت خودرو و در نهایت زنجیره تامین آن را اصلاح كرد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656573/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

جلالی در ادامه با اشاره به راهكارهای توسعه صنعت خودرو تشریح
كرد: در وهله اول با تفكیك شركت های اقماری دو خودروساز بزرگ از شركت های اصلی می توان
دارایی های غیر مولد خودروسازان را تبدیل به نقدینگی برای آنها كرد
.

نائب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران افزود: با ادغام مركز تحقیقات هر دو خودروساز نیز می توان به توسعه محصول دست یافت.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، امیر حسین جلالی؛ نائب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران با حضور در این نشست تخصصی با بیان اینكه صنعت قطعه و خودرو
از صنایع پیشرو و موتور پیشران صنایع دیگر است اظهار داشت: قبول همكاری از سوی شركت
های بزرگ خودروسازی نظیر پژو و سیتروئن با قطعه سازان داخل پیش از تحریم ها بیانگر
سطح بالای تكنولوژی و دانش فنی در صنعت قطعه و خودرو است
.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی