نسخه آپشنال جک جی4 (JAC J4) کرمان موتور وارد بازار شد
نسخه آپشنال جک جی4 (JAC J4) کرمان موتور وارد بازار شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131888/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DA%A9-%D8%AC%DB%8C4-jac-j4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی