نسخه جدید وانت نیسان (زامیاد Z24) با عنوان اکسترا کابین دیده شد
نسخه جدید وانت نیسان (زامیاد Z24) با عنوان اکسترا کابین دیده شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132667/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-z24-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی