نسخه نهایی دنا پلاس هیبرید 48 ولتی ایران خودرو به بازار می‌آید
نسخه نهایی دنا پلاس هیبرید 48 ولتی ایران خودرو به بازار می‌آید – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147656/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-48-%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی