نسل جدید بی ام و X2 در نسخه‌های برقی و بنزینی معرفی شد
نسل جدید بی ام و X2 در نسخه‌های برقی و بنزینی معرفی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/150896/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%88-x2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی