نسل جدید تویوتا پریوس با پیشرانه قوی‌تر و کم‌مصرف‌تر معرفی شد
نسل جدید تویوتا پریوس با پیشرانه قوی‌تر و کم‌مصرف‌تر معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132200/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی